Årsmøte

 

onsdag 25. januar 2017 kl. 19:00 på Sanngrund AS, Skarnes.

 

 

 

Styret har i 2016 bestått av:

 

Tone Husås, leder, på valg

 

Lene Husby, nestleder, ikke på valg

 

Rolf Anders Amundsen, styremedlem, på valg

 

Morten Johansen, styremedlem, ikke på valg

 

Trond Larsen, styremedlem, ikke på valg

 

Tor Ottesen, varamedlem, på valg

 

Arne Aas, varamedlem, på valg

 

 

 

Forslag på kandidater til valg må være valgkomiteens leder, Vidar Husås, i hende innen 22.12.2016 Adr: Husåsvegen 244, 2164 Skogbygda. Epost: vidarhusaas@yahoo.no

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret v/leder i hende innen samme dato.

 

 

 

Send inn prøve- og utstillingsresultater til leder og vær med i kåringen av Årets Hund i klubben.

 

 

 

Loddsalg og bevertning. Velkommen til årsmøte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Glåmdal & Romerike Dachshundklubb

 

GRDHK - Glåmdal og Romerike Dachshundklubb, stiftet 1977, er en av 15 lokalklubber tilsluttet NDF – Norske Dachshundklubbers Forbund.

 

NDF har som formål å i vareta de 9 forskjellige Dachshundrasene. Lokalklubbene har som oppgave å opprettholde aktiviteter og arrangement tilknyttet rasene.
Glåmdal og Romerike DHK ser det som viktig å bidra til å fremme Dachshundrasenes opprinnelige egenskaper – som jakthund!

 

Kontonr: 0530.06.39757